Publicacions d'Amics del País

assemblea extraordinària junta 2004 2007

Ahir dia 5 d’octubre de 2004, els associats del Cercle reunits en assemblea extraordinària presidida per el President Pere Monràs i actuant de secretaria en Rodolfo Fernandez va elegir per unanimitats nou president del Cercle per al Coneixement a Antoni Garrell i Guiu, per el Mandat 2004-2007, a l’assemblea assistiren 114 associats i 23 delegacions de vot.

Ahir dia 5 d’octubre de 2004, els associats del Cercle reunits en assemblea extraordinària presidida per el President Pere Monràs i actuant de secretaria en Rodolfo Fernandez va elegir per unanimitats nou president del Cercle per al Coneixement Antoni Garrell i Guiu, per el Mandat 2004-2007, a l’assemblea assistiren 114 associats i 23 delegacions de vot.

En Pere Monras, desprès de presentar la candidatura va posar a votació la nova junta del Cercle, i agrair a l’Antoni Garrell, fins fa tres mesos Secretaria General del Cercle la seva disponibilitat en continuar la tasca.

Antoni Garrell prengué la paraula i agrair amb les següents paraules la confiança rebuda:

Benvolguts amics, voldria que les meves primeres paraules com a nou president del Cercle siguin de gratitud a tots vosaltres PER HAVER-NOS FET CONFIANÇA en aquesta nova etapa que el Cercle inici amb la junta que avui es constitueix. A TOTS MOLTES GRÀCIES!, tingueu la seguretat que treballarem amb lleialtat als nostres principis fundacionals amb il•lusió i compromís. Un agraïment que volem fer extensiu als representats d’altres organitzacions i col•legis professionals que avui ens acompanyen.

En segon lloc, em permetreu que a títol personal agraeixi als amics que han volgut donar un pas endavant i formar part de la junta, he de manifestar públicament que configurar-la no ha estat difícil, la predisposició per treballar per el Cercle ho ha facilitat, (a tots vosaltres Salvador, Esteban, Blanca –que no ha pogut acompanyar-nos per estar de viatge al llunya Orient-, Santiago, Toni, Joaquim, Rafael, Jaume, Joan, Jordi, Josep, Alberto, Enric, Rodolfo, Ramon, Albert i Xavier) moltes gràcies per voler assumir junts compromís per el període 2004-2007, un compromís per tres anys. Permeteu que insisteixi en aquest aspecte: sols 3 anys, ja que soc dels que crec que l’alternança en l’assumpció de responsabilitat en les organitzacions com la nostra es la millor via per assolir els objectius. Serà objectiu d’aquesta junta, i del seu president, assolir la màxima implicació de tots els associats tant per fer créixer la importància del Cercle, com per facilitar l’alternança.

En tercer lloc, vull fer un reconeixement molt especial al nostre primer president en Pere Monràs, no podria ésser d’altra manera. El Cercle, Pere, sense la teva dedicació, el teu esforç la teva il•lusió i el teu compromís avui no forà el que és, crec que tots tenim que reconeix-ho, i molt especialment jo tinc que fer-ho, ja que treballar amb tu, en qualitat de secretari general, ha esta una vivència irrepetible, m’he enriquit humanament i el que és mes important, s’ha forjat una amistat indestructible. Pere: Gràcies en nom de tots els que configurem la nova junta, i estic segur que puc dir-ho, en mon de tots i cadascun dels associats del Cercle. Agraïment que volem fer extensió a tots els components de la junta per a tu presidida.

Si les meves primeres paraules han estat de d’agraïment, les següents vull que siguin de compromís. Compromís en els ideals i objectius que varen portar-nos a constituir el Cercle, i que inspiren a les persones que s’incorporen dotant-lo d’il•lusions renovades i capacitats actualitzades. Compromís també en treballar com societat civil per un país millor per les properes generacions, (per els nostres fills o els fills dels nostres fills), un país on puguin desplegar totes les seves capacitats sense tenir que emigrar per fer-ho, on els més preparats i capacitats puguin desenvolupar tot el seu potencial generant progrés i benestar en el context europeu.

Cadascun de nosaltres, en l’exercici de les nostres responsabilitats professionals, ens preocupen dels comptes de resultats de les nostres empreses, d’assolir la competitivitat a curt, tot establint plans per mantenir-la a llarg, però quant ‘fem Cercle’ actuem a com a ciutadans desplegant la nostra activitat sense ànim de lucre personal, aquest aspecte és el que ens fa diferents i ens obligà a actuar amb pensament analític i radical per poder establir actuacions i polítiques a llarg, i a la vegada actuar amb pragmatisme sobre la societat per poder dur-les a terme. Per això el Cercle necessita:

una bona Política de comunicació,

el suport actiu d’experts de reconegut prestigi,

i la capacitat de treballar amb cooperació i complicitat amb altres organitzacions.

Aquest son tres aspectes cabdals a assolir en els propers anys per desplegar el potencial de les ideés i les iniciatives dels associats que sorgeixen i es desenvolupen en el si dels cincs àmbits que configuren el Cercle.

Per fer-ho possible hi ha quatre elements claus que han de caracteritzar la nostra associació:

Independència: o la quantitat correcta de la mateixa

Poder, Capacitat d’esses escoltat: , o mes precisament, un canal de comunicació eficient amb les persones amb el lideratge suficient per aplicar les solucions detectades.

Flexibilitat: especialment quant a la velocitat amb que el Cercle pot identificar i reunir equips interdisciplinaris per fer front a un problema complex.

Recursos econòmics.

En els tres primers s’han assolit cotes molt significatives, ara cal consolidar-les i incrementar-les.

El quart, els recursos econòmics, és avui encara l’assignatura a resoldre si be s’han posat els fonaments per assolir-lo: La Fundació Cercle per al Coneixement [sorgida amb força mercès a la generosa aportació al fons fundacionals d’associats dels Cercle que s’adheriren a la iniciativa] i president per en Santiago Sarda, [bon amic des de fa temps, i amb el qui he tingut la sort de poder treballar molt estretament, des de l’origen del Cercle, com tresorer de la junta, on mai ha regatejat temps i esforç per assolir les fites fitxades com ara esta fent també des de la presidència de la fundació]. A la Fundació no li demanarem que ens financi la despesa corrent de l’associació, aquesta es tasca dels associats, li demanarem que possibilití dur a terme aquelles iniciatives i projectes que sorgeixin del treball compromès dels associats, per això és cabdal el treball simbiòtic entre l’Associació i la Fundació, un treball que és el que ha portat a crear, en el patronat de la Fundació, la Vice-presidència de projectes que ha assumit, a petició del president del mateix, en Pere Monràs. Com veus Pere continuarem treballant plegats per el Cercle i aquest també es un aspecte que cal agrair-te.

Deia, fa un moment, que els associats hem de finançar la despesa corrent del Cercle, caldria que poguéssim fer-ho amb una quota més accessible per a molts, això implica incrementar el nombre d’associats, tasca sols possible amb el compromís de tots, és objectiu d’aquesta junta revisar les quotes, però per fer-ho necessitem, vull reiterar-ho, que tots ens comprometem a fer créixer el nombre associats, hi confio.

Desprès de recordar, tot reafirmant, el nostre compromís en els trets caracteritzadors del Cercle, voldria, per finalitzar, parlant de les activitats, o millor dit: de les característiques que volem imprimir a les actuacions. Treballarem perquè aquestes es caracteritzin per 4 aspectes:

Una enriquidora i seriosa activitat conceptual i innovadora en el marc dels àmbits que configuren el Cercle.

Un significatiu programa d’activitats carregades de pragmatisme i sustentades amb el treball dels àmbits.

Una clara voluntat d’incidència amb propostes de projectes a llarg sense perjudici d’emetre opinions de les problemàtiques a curt

Una manifesta voluntat d'obertura, col•laboració amb altres organitzacions, i creixement del Cercle, assolint la implicació de tots els associats.

Estem treballant per definir-les en detall, al rebre la vostra confiança i constituir la junta accelerarem els treballs, si be ens comprometem a posar-les a la vostra consideració en un termini no superior a tres mesos, voldria avançar-vos quelcom:

Indicadors de les Societats prosperes.

Debats.

Jornada anual sobre l’economia del coneixement

Avui hem constituït una nova junta del Cercle tenim tres any per endavant, els que la formem hi som per treballar amb compromís renovat, però sols som el nucli inicial de persones, manca assumir responsabilitats en alguns àmbits, conseqüentment caldrà comptar amb el compromís decidit d’altres persones que ja han manifestat la seva voluntat d’implicar-s’hi, com l’Albert Beneito, en Victor Canivell, en Tomàs Cascante, en Pau Herrera, la Gemma Segura, la Maria Sanchez, en Josep M. Cervera, Toni Mascaró, o en Paco Montañes -a qui hem demanat que prolongui el Cercle a les terres Tarragonines-, en son un exemple.

Saben que és hora de continuar treballar per el Cercle, per el nostre país, per el futur, i és en aquesta tasca on tots els associats ens hi hem de comprometre amb determinació. Determinació que, estic segur, tots compartim.

Novament Gràcies per la vostra confiança.

(Barcelona 5 d’octubre de 2004. Antoni Garrell i Guiu.

Desprès de l’assemblea els socis es reuniren amb sopar que fou a la vegada un reconeixement a la gran tasca efectuada per en Pere Monras.

Secretaria Cercle per al Coneixement

5 d'octubre de 2004

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +