Història

L'origen de la Societat Econòmica Barcelonesa d’AMICS DEL PAÍS es remunta a la Reial Cèdula de Carles III expedida el 1775 i que va suposar la introducció a Espanya de les Societats Econòmiques d'Amics del País. Amics del País va iniciar l’activitat l'any 1822 però no va ser fins al 1834 que va quedar definitivament instaurada fins a l’actualitat.

Durant el segle XIX, van ser socis de l’entitat moltes de les personalitats més destacades d'aquell moment a Barcelona, com Fernando de Lesseps, Duran i Bas, el Doctor Robert i Laureano Figuerola, entre molts d'altres.

Des de la seva creació, Amics del País ha tingut la seva seu en edificis nobles avui desapareguts per poder obrirla Via Laietana.L'any 1898, la seu social de l'entitat es va traslladar a una casa senyorial situada al carrer Sant Sever i, actualment, es troba localitzada en un edifici emblemàtic del barri barcelonès del Born, al carrer Basea, el qual fou adquirit l'any 1998 i reinaugurat el 23 de maig de 2001 amb motiu de la seva reforma i restauració.

Des d'un bon principi, Amics del País va desenvolupar una important activitat al servei del progrés de la ciutat i el país, tot promovent els interessos econòmics col·lectius de Barcelona i la seva província i abastant una gran diversitat de matèries d'interès ciutadà: implantació d'institucions culturals, artístiques i científiques, seccions d'agricultura i mineria, comissions per a la defensa d'interessos econòmics, beneficència, exposicions, etc. Sempre va impulsar i va patrocinar les iniciatives que redundessin en benefici de la ciutat, exercint una influència a nivell social molt considerable i, sovint, decisiva.

La higiene pública, l'habitatge obrer, el desenvolupament de la indústria i l'agricultura, la localització industrial i els transports, la política fiscal, la formació dels obrers i de les dones, l'ensenyament i les colònies escolars són qüestions que van ocupar moltes hores de discussió i en les que l’associació Amics del País va assolir fites molt notables. La finalitat de les actuacions de l'entitat en aquests àmbits era, en definitiva, harmonitzar interessos per evitar els conflictes entre classes i compaginar els interessos del benefici empresarial i del treball tot mantenint l'ordre social.

Amics del País va complir fidelment a la ciutat de Barcelona la gran missió de desenvolupar i impulsar tot el que significava progrés. Va ser sobretot durant el segle XIX el nucli potent de totes les forces vives de la ciutat. Va expandir la cultura, va impulsar les belles arts, va potenciar el desenvolupament industrial, va fixar fites econòmiques, va proposar criteris urbanístics, va estudiar millores sanitàries, va defensar propostes de solució a problemes socials amb autèntica visió futurista i va proposar idees de renovació total de normes i principis.

En l'àmbit de la cultura, l'actuació de l'entitat sempre ha estat especialment intensa. Poc després de la seva creació, l'any 1835, va fundar una escola lancasteriana; aquell mateix any va instituir una escola nocturna per a obrers; l'any 1836 va gestionar la creació d'una escola per sord-muts i cecs; el 1858,la Juntade Dames, secció femenina de l'entitat, tenia al seu càrrec una escola gratuïta per a noies a la parròquia de Sant Francesc de Paula; el 1855, amb el suport dela Diputació Provincial, va traslladar a les Corts un escrit sol·licitant l'obligatorietat del primer ensenyament per ambdós sexes; el 1866 va crear les Escoles Públiques Dominicals, en les que només s'admetien alumnes d'obrers; el 1870 va fundar l'Escola d'Institutrius i altres Carreres per ala Dona; aquell mateix any va crearla Bibliotecaper a Obrers que romania oberta durant hores no laborables; el 1893 va crear les Colònies escolars per a nens d'ambdós sexes, el 1906 les Biblioteques Populars Escolars i l'ensenyament de la taquigrafia i el 1942 va restablirla Càtedrade Dret Marítim a Barcelona.

En l’àmbit cultural, també cal destacar la celebració, des del 1846, de diversos certàmens en els que es premiaven obres de pintura i escultura, en alguns dels quals hi van participar autors tan rellevants com Vayreda, Martí Alsina i Torrescasana.

El 1846, la inquietud que sempre ha tingut Amics del País a favor de tot allò que representés progrés, la va portar a crear un fons de protecció per a inventors, en el que s’hi van presentar petits invents que, si oferien garanties després de ser estudiats profundament, obtenien la protecció requerida.

Pel que fa a l’impuls econòmic de la societat que sempre ha perseguit l’entitat, cal destacar la formulació d'estudis sobre diversos aspectes rellevants de l'agricultura del país, l’impuls per a la creació de les caixes d'estalvi (1835), dels Bancs hipotecaris (1852) i del Crèdit Agrícola (1855), l'elaboració d'informes sobre les societats mercantils, la desmonopolització del tabac, els tractats comercials amb França i Anglaterra, les instal·lacions comercials, el comerç amb Cuba i el fenomen migratori, entre molts d'altres.

Més concretament, en l'àmbit de l'agricultura, l'entitat va iniciar la seva activitat el 1835 amb un seriós i documentat estudi sobre el conreu de la morera i els cucs de seda i l'abolició del monopoli dels Gremis de Torcedors de seda, així com els inconvenients del contracte 'a rabassa morta'. El 1841 va elaborar un altre estudi sobre l'aclimatació de la pinya americana i, així successivament, les Comissions corresponents van emetre els seus acords relacionats amb la millora del país.

Pel que fa a l'impuls de les entitats creditícies, va fundarla Caixad'Estalvis de Barcelona i va participar en la creació dela Caixade Pensions perla Vellesai d'Estalvis de Catalunya i Balears, la fusió de les quals va donar lloc ala Caixad'Estalvis i Pensions de Barcelona, 'la Caixa',actualment CaixaBank.

Des d'una perspectiva més social, la influència d’Amics del País en l'àmbit ciutadà va ser considerable. No resulta exagerat afirmar que tot allò que es va fer ala Barcelonadel segle XIX i el primer terç del XX va portar el segell de la iniciativa i l'actuació de l'Associació. N’és un bon exemple la defensa dels monuments artístics després de la revolució de 1835 i, aquest mateix any, la creació d'un Arxiu Central d'Escriptures Notarials i Judicials amb la finalitat de protegir les joies documentals, la conservació de les quals ningú fins llavors havia assumit.

La contribució al restabliment a Barcelona dela Universitat, que Felip V havia traslladat a Cervera, i que es va concretar el 1852; la demolició de les muralles de Barcelona el 1854; la inauguració del ferrocarril de Mataró; l'interès per la higiene pública; la construcció de jardins a l'antiga ciutadella; les obres del port i els treballs per a la restauració de l'Abadia de Montserrat van ser altres mostres destacables de la iniciativa i l'actuació de la nostra entitat durant el segle XIX.

Amics del País es pot considerar precursora de la sensibilització envers el moviment obrer del nostre país, tot donant orientacions i consells encaminats a aconseguir una millor comprensió entre obrers i patrons, una millora del nivell de vida i una més complerta formació professional. En aquest sentit, es va crear un premi que consistia en una casa per a jornalers i es van reglamentar els habitatges per als obrers com a venda el 1874; es va estudiar un sistema de redempció de penes per treball, atès al lamentable estat de les presons, fundant el Patronat pels ex-presoners l'any 1859; es va proposar la creació d'una 'Societat de protecció per a dones operàries'; el 1864 es va instar la prohibició del treball infantil; i el 1861 es va crear la primera casa-bressol.

Per a la història sempre quedarà un valuós Arxiu que posseeix l’entitat on es guarda el testimoni documental de les activitats desplegades per l'entitat durant els gairebé dos segles de la seva existència, esdevenint un fons de gran interès per a l'estudi del desenvolupament industrial i econòmic dela Barcelona del segle XIX i XX.

Com a precursora dels concursos literaris i científics, romanen inèdits en l'arxiu treballs d'investigació sobre temes històrics, literaris, mèdics, ciències exactes, química i un llarg etcètera, que de forma pràcticament profètica tracten problemes que encara avui dia no han perdut la seva vigència

Per últim, un repàs per la dilatada història de l’entitat no podia passar per alt l'organització anual del concurs de premis a la Virtut i al Mèrit que, exceptuant la guerra civil, es van convocar des de 1856 fins al 2012, moment en el qual l’entitat va redefinir-los adaptant-se a les especificitats actuals de la societat, creant les Beques de Mobilitat per a la Investigació.

Amics del País ha estat sempre fidel al seu compromís amb la societat, promovent amb il·lusió i tenacitat el seu progrés i, en definitiva, donant satisfacció als seus fins estatutaris de caràcter cívic, cultural, de promoció dels valors constitucionals i de foment de l'economia social, que són els que van motivar la seva creació, i els que han permès la seva existència fins als nostres dies, en el que ha estat un servei incondicional a la ciutadania que desitgem que es prolongui fins que la societat així ho necessiti.

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +