Publicacions d'Amics del País

Utilització intensiva del coneixement en l´àmbit productiu

Anàlisi dels casos de Finlàndia i Irlanda com a models de països que han sabut dirigir les seves economies cap al desenvolupament de productes i serveis intensius en coneixement, enfocats principalment als mercats internacionals.

Recentment s'ha llegit una tesi doctoral en la facultat de ciències de la comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que em sembla interessant ressenyar. La tesi, l'autor de la qual és el xilè Juan José Tohá, duu per títol “Educación, comunicación para el desarrollo y gestión del conocimiento: estudios de caso de los modelos de sociedad de la información de Finlandia e Irlanda”.

La conclusió principal és que ambdós països, si bé van emprar models diferents, van dirigir les seves economies cap al desenvolupament de productes i serveis intensius en coneixement, enfocats principalment als mercats internacionals. Tant Finlàndia com Irlanda han crescut de forma accelerada, en gran mesura, gràcies a la utilització intensiva de coneixement en l'àmbit productiu.

En el cas finlandès, el procés d'inserció a la Societat de la Informació es produeix a finals de la dècada dels 80 a partir de la crisi econòmica generada amb la caiguda del bloc soviètic. La necessària transformació política, econòmica i productiva generada amb la irrupció d'aquest nou escenari global, va permetre construir un ampli acord social, entre els diversos actors polítics, econòmics i socials finlandesos, sobre el model de desenvolupament per aquest país.

Finlàndia va impulsar una transformació productiva basada en aquells sectors que ja posseïen una important experiència, introduint la innovació contínua com a mitjà per elevar la productivitat i competitivitat. L'alt nivell de competitivitat econòmica i de productivitat són conseqüència de la contínua innovació social i tecnològica, és a dir, mitjançant l'acte creatiu de generar nous productes i serveis intensius en coneixement i innovadors a escala global. La innovació no és un fet casual o aïllat, és el resultat d'una complexa xarxa d'actors i esdeveniments, d'entorns propicis per a l'activitat educativa, investigadora i de desenvolupament.

És important destacar que la innovació s'aconsegueix mitjançant la intensiva gestió dels coneixements; tant en l'activitat productiva, com en la social, sorgeix de la voluntat i convicció de la societat finlandesa en el seu conjunt, la qual comprèn que la societat de la informació és el camí més apropiat per a recuperar la seva competitivitat econòmica.

A partir de la dècada passada, Finlàndia potencia la xarxa de creació de coneixement i es vincula estretament a l'activitat productiva, elevant la despesa pública i privada en R+D; es va millorar el nivell de la mà d'obra; es van crear noves infraestructures per a facilitar la connectivitat i es va generar un sistema d'educació avançat que permetés comptar amb professionals, tècnics i investigadors de primer ordre mundial. A més es va internacionalitzar l'economia com a forma de generar demanda per a les indústries de coneixement local.

En aquest context, el model d'educació i recerca ocupa un rol especialment important. Finlàndia té un dels sistemes educatius millor avaluats a nivell mundial. Aquest sistema garanteix l'accés a l'educació de primer nivell a tota la població, sense importar edat, condició social o ubicació geogràfica. Destaca l'existència de programes de gran impacte d'educació al llarg de la vida, la qual cosa està possibilitant plantar cara a l'envelliment de la força laboral. Quant al sistema de recerca i desenvolupament, Finlàndia ha centrat els seus esforços en tenir una activitat investigadora de primer nivell mundial i generar demanda des de l'estranger pel coneixement produït.

En definitiva, l'experiència finlandesa s'explica per un conjunt d'accions que responen a un projecte de país i a una profunda convicció sobre el potencial del coneixement com a font d'innovació i augment de la competitivitat i productivitat del país. Finlàndia és un generador i exportador de coneixement patentat aplicat a productes i serveis. La font de generació de riquesa no radica fonamentalment en la indústria de la telefonia mòbil, d'equipament forestal o de cel·lulosa sinó en la indústria del coneixement que protegeixen aquests sectors. En definitiva, el coneixement és el producte exportat, ja sigui per a ser aplicat per indústries tecnològiques locals o estrangeres. Quant a la penetració de les TIC, Finlàndia també ocupa un lloc molt destacat, que es reflecteix no tan sols en el nivell de penetració, sinó també en la capacitat de la població de beneficiar-se'n.

Per altra banda, el model de societat de la informació irlandès es caracteritza per oferir condicions de baix cost a empreses tecnològiques multinacionals i per llur plataforma d'accés al mercat de la UE. Tanmateix, en l'actualitat està en procés de transició d'un model industrial de producció de tecnologies de la informació i comunicació, cap a un basat en la innovació contínua.

Igual que els denominats “tigres asiàtics”, Irlanda ha crescut econòmicament de forma molt accelerada impulsada per la inversió estrangera lligada a les indústries de les TIC. Aquestes s'han instal·lat en el país atretes per les condicions per a produir a baix cost i l'obertura al mercat europeu. L'estratègia per a atreure les empreses estrangeres en el camp de la computació i l'electrònica va ser de caràcter selectiu. L'objectiu era atreure empreses considerades líders en les seves respectives àrees. Es van identificar aquelles companyies que estiguessin liderant la carrera de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i es caracteritzessin per les seves bones pràctiques com a empreses manufactureras. En aquestes se les va convidar a invertir a Irlanda, oferint-les-hi condicions especials. Juntament amb aquestes empreses van arribar nous coneixements, professionals i tècnics de primer nivell, bones pràctiques, etc. Cap destacar que durant l'última dècada i mitja han sorgit una quantitat important d'empreses tecnològiques locals, especialment lligades a la producció de programari o proveïdores de les grans companyies existents a l'illa.

Si bé gran part dels productes i serveis generats des d'Irlanda són intensius en coneixement, això no significa que siguin el resultat d'una intensa activitat d'R+D local. Encara que a partir de la dècada dels 80 es va elevar fortament la despesa d'R+D, àdhuc està lluny d'assemblar-se als països capdavanters en aquesta matèria, ni aquesta despesa ha crescut al ritme de la resta de l'economia. Però Irlanda compta avui amb professionals i tècnics qualificats, la qual cosa s'explica fonamentalment per tres raons: les empreses van arribar al país amb professionals i tècnics, es va produir una forta repatriació d'irlandesos altament qualificats des de l'estranger, i el sistema d'educació ha sabut respondre a les necessitats del sector productiu, sobretot en el sector de la informàtica i la formació multilingüe. El sistema d'educació irlandès està entre el grup dels vint països capdavanters en aquesta matèria.

Al llarg dels darrers anys, Irlanda està impulsant un sistema nacional d'innovació que permeti atorgar més suport al model actual, transitant des d'una economia basada en les indústries tecnològiques a una que s'aboqui a la innovació contínua com a font de competitivitat i productivitat. Del seu èxit dependrà en gran mesura el sorgiment d'empreses irlandeses en l'àmbit de les TIC, les quals basin la seva competitivitat i productivitat en la generació i aplicació del coneixement.

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +