Publicacions d'Amics del País

Seleccionem sobre `Propietat intel·lectual, innovació científica i efectes sobre bens bàsics´

Selecció de llibres que aborden les particularitats de les lleis de Propietat Intelectual, i les controvèrsies a què actualment s'enfronta.

L’àmplia categoria coneguda com a drets sobre la propietat intel·lectual es divideix en dues branques, una primera que agrupa els drets sobre la propietat industrial i que inclou, entre d’altres, a les patents, i la dels drets d’autor. La protecció sobre els drets de la propietat intel·lectual ha esta tradicionalment considerada com un dels mitjans més efectius per estimular la innovació i fomentar el desenvolupament científic. La propietat intel·lectual es comença a protegir el s. XIX a l´entendre que concedir el monopoli de l’explotació d’una determinada matèria compensa l’esforç investigador i, a l’hora, genera ingressos suficients per emprendre de nou la tasca investigadora. Aquesta és avui encara, la idea que s´esmenta per a justificar la protecció dels drets sobre la propietat intel·lectual, a la que se li sol afegir el benefici social que representa posar a la llum pública les dades característiques de la matèria patentada, pràctica en teoria indispensable però a la pràctica més que matisable. Per altra banda, des d´alguns sectors s’apunta que més que promoure el desenvolupament científic, aquesta creació i protecció de monopolis facilita justament el contrari.

En tot cas, la gran revolució en aquest camp ha esdivingut d´ençà l´any 1995, quan la protecció de la propietat intel·lectual s´aplica per igual virtualment a tot el món gràcies a la seva incorporació en uns acords, els constitutius de l´Organització Mundial del Comerç, notòriament aliens a la matèria. També d´ençà aleshores s´ha aixecat un notable revol arrel de les diferents conclusions relatives als efectes d’introduir un sistema uniforme que quasi no té en compte la distinció entre els diferents nivells nacionals de desenvolupament científic i tecnològic. Així mateix, introduir una protecció que encareix el preu de matèries que afecten a les necessitat bàsiques i poder patentar determinades formes de vida ha estat, també, un important focus de controvèrsia. La següent proposta bibliogràfica pretén donar algunes claus per acostar-se a aquesta temàtica, aportant tant llibres com articles que donen una visió general en principi asèptica, i d´altes clarament crítics o que donen suport a la protecció dels drets de la propietat intel·lectual. En tot cas, resulta difícil formular valoracions generals sobre l’encert de concedir aquesta protecció si els que es cerca va més enllà del benefici econòmic i es fixa, en canvi, en el propi desenvolupament científic i en el benestar del màxim nombre de persones possible.

Iglesias Prada, J, L., (Dir.) Los derechos de la propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, Tomo I, Madrid.

Obra de perspectiva eminentment jurídica que detalla quins són els mínims de protecció als drets de la propietat intel·lectual que han de garantir els Estats Membres de l´Organització Mundial del Comerç.

Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo, Londres, Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, 2002. Disponible a www.iprcommission.org

L´any 2000 el Govern Britànic encarrega a vuit reconeguts experts un estudi sobre els efectes de la introducció de la protecció de la propietat intel·lectual a nivell global. Les conclusions d´aquest estudi assenyalen, principalment, la impossibilitat de introduir un sistema homogeni, que no tingui en compte les especificitats dels països en vies de desenvolupament, sense que això afecti negativament a la salut pública dels mateixos i augmenti, a l´hora, l´anomenada fractura tecnològica entre els països industrialitzats i la resta.

Correa, C., “Ownership of knowledge – the role of patents in pharmaceutical R&D”, Bulletin of the World Health Organization, October 2004, 82 (10), pp. 784-790.

Estudi i reflexions en favor i en contra del mateix que denuncia el mal ús i l´abús d´estratègies legals entorn a la protecció de la propietat intel·lectual dels productes farmacèutics.

Edelman, M., Okonski, K., La libertad de comercio mejora las condiciones de salud, Ginebra, International Policy Network, septiembre 2003.

Estudi clarament favorable a la globalització d´una homogènia concepció i protecció de la propietat intel·lectual sobre productes farmacèutics. Assumeix bàsicament que els beneficis que els països desenvolupats extreuen d’aquesta regulació i protecció són possibles d´assolir també per part dels països en vies de desenvolupament.

Ryan, M. P., Knowledge Diplomacy: Global Competition and the Politics of Intellectual Property, Washington D.C., Brookings Institution Press, 1998. Sell, S., K., Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge, 2003

Aquests dos llibres descriuen el procés gràcies al qual la protecció de la propietat intel·lectual ha entrat en un procés d´estandarització mundial. Aquí, més que la regulació en si mateixa o els efectes que pot tenir, el que es fa és mostrar com tan sols tretze gran companyies han estat capaces d´introduir a nivell global un sistema dissenyat notablement favorable als seus interessos.

Shiva, V., ¿Proteger o expoliar? Los derechos de la propiedad intelectual, Barcelona, Intermón, 2003

Crítica aferrissada del propi concepte de propietat intel·lectual, potser mancada de finesa legal però sens dubte útil i entenedora per conèixer els lemes d´aquells més crítics i pessimistes sobre els efectes d’aquesta protecció, especialment pel que fa referència al sector agrícola i a la salut pública..

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +