Publicacions d'Amics del País

La tecnologia: Una realitat present a Catalunya i garantia del futur

En els últims anys l’economia ha estat sotmesa a impactes molt importants arrel dels processos de globalització econòmica, els avenços científics i molt espacialment els canvis tecnològics, o millor dit de les eines i productes que la tecnologia ha permès desenvolupar. La transformació comporta la necessitat d’ajustar el model productiu cap el que es denomina l’economia del coneixement o també la nova industria, una economia que es caracteritza per: Recolzar-se en el coneixement

En els últims anys l’economia ha estat sotmesa a impactes molt importants arrel dels processos de globalització econòmica, els avenços científics i molt espacialment dels canvis tecnològics, o millor dit de les eines i productes que la tecnologia ha permès desenvolupar. Entre aquest aspectes hi ha la deslocalització, les fusions o cooperacions temporals per assolir el volum adequat, el sorgiment de noves especialitzacions. La transformació comporta la necessitat d’ajustar el model productiu cap el que es denomina l’economia del coneixement o també la nova industria, una economia que es caracteritza per: Recolzar-se en el coneixement, de tal manera que aquest es converteix en motor de desenvolupament; Capacitat d’extreure productivitat de la tecnologia, tot recolzant-se amb ella per innovar; Disposar de serveis d’alt valor destinats a aportar coneixement i capacitació als processos productius. Indústria; Potenciació del treball a distancia i deslocalització, un fet que redueix la mobilitat obligada tot potenciant el treball en xarxa; Disposar d’alta potencia Industrial amb capacitat de competir, exportar, en els mercats globals; i capacitat de treball Multisectorial amb orofessionals altament qualificats i compromesos en el si d’empreses que assumeixen el repte de la competitivitat, la innovació, la sostenibilidad i els aspecte relatius a la responsabilitat social de les empreses.

Un conjunt de característiques que comporten que al països avançat, es produeixi una clara transformació dels llocs de treball, disminuint aquells que comporten un baix ús de coneixements i avenços tècnics i científics, tot incrementant-se els que incorporen els coneixements i tecnologies més noves, tal com es certifica en l’evolució dels llocs de treball en el conjunt dels països de la UE15 en la dècada del 1996 al 2006. Tal con indica Eurostat , en els 15 Estats que configuraven la UE-15 els llocs de treball associats als Serveis s’incrementaren un 25.6%, el intensius en coneixement un 34,9% en aquell període.

Aquest increment de llocs de treball qualificats, i la seva importancia creixent, queda recollit en l’informe de l’agencia europea “Center for Development of Vocational Training”, de desembre’08 el qual. situant-se en l’horitzó 2020, explicava que el 31% dels llocs de treball requeriran de persones altament formades, 6 punts percentual més que en l’actualitat; aquest increment dels llocs de treball intensius en formació anirà acompanyat de la disminució en 8 punts, del 26 al 18%, d’aquells amb baixes exigències de formació. Una variació de l’estructura del mercat laboral que representa que en els propers anys estaran disponibles 100 milions de llocs de treballs qualificats a la Unió Europea, dels quals 19,6 milions de llocs de treball seran de nova creació i 80,4 milions vindran per la finalització de l’activitat laboral aquest nombre de treballadors.

Aquets nous llocs, i tipus de treball, es desenvolupen en sectors que esdevenen estratègics quant a futur, i que utilitzant les tecnologies permeten establir camps de progrés. Disposar d’un sector tecnològic potent, al igual que de desenvolupament científic, comporta aplicar-la en aquests camps estratègics, entre els quals destaquen: els sector ja arrelats com el químic, farmacèutic, d'embalatge, d’automoció, d’alimentació i d'electrònica de consum, entre altres, i els emergents com la robòtica, la biotecnologia, la biotecnologia, l’aeronàutica, les energies renovables i el reciclatge, o la seguretat.

Tot un conjunt de sectors, d’aplicació i desenvolupament intensiu en tecnologia en el que Catalunya disposa de solides bases per afrontar el futur, en especial aquells que presenten majors oportunitats de generar les plusvàlues que atorguen qualitat de vida, progrés i desenvolupament econòmic: aquest sector son: Aeronàutic, Alimentació; Audiovisual; mobilitat: Automoció, Ferroviari i Logístic; Bio farmacèutic; Electrònic; Energies Renovables; Químic; Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Sectors d’alta tecnologia en els que Catalunya i treballen quasi 400.000 (391.400) el que representa l'11,1% del total de persones ocupades, per damunt del 7,3% que hi ha com a mitjana al conjunt de l'Estat. Sols supera a Catalunya el País Basc amb un 13% (128.700).

Difícilment és pot posar en qüestió de que estem a les portes de un mon molt diferent del que coneixem gracies a la tecnologia, el canvis que hem viscut en els darrers 30 anys, on els ordinadors personals i la telefonia mòbil en són l’expressió d’impacte més global. Un mon que vindrà marcat per una tecnologia que incorporarà amb plenitud intel•ligència per servir millor al desenvolupament humà, i el progrés econòmic i socials personal. Conseqüentment cal entendre la tecnologia intel•ligent com l’integrador dels avenços científics i les potencialitats dels disseny al servei de les persones, per aquest motiu cal enfocar-la com un disciplina transversal i multidisciplinari, on el treball simbiòtic entre matemàtics, científics, tecnòlegs i antropòlegs es converteix en fonamental. Matemàtics amb capacitats d'aplicar els conceptes abstractes i els models predictius a les relacions humanes, científics que porten la ciència més enllà de la utopia, tecnòlegs capaços d’implementar la solució dels desafiaments matemàtics i antropòlegs i dissenyadors que siguin capaços d'interlocutor amb ells per aproximar la realitat social al mon tècnic-científic.

Antoni Garrell i Guiu

Barcelona, 4 de febrer de 2009.

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +