Publicacions d'Amics del País

La Societat del Coneixement, la perspectiva professional

L’entrada de ple a la Societat del Coneixement implica per als professionals, per a les empreses, per a les organitzacions, per a les administracions, per a les persones en general, un nou escenari, nous paradigmes, noves variables i una nova manera d’organitzar-se i de gestionar. Des de la perspectiva dels professionals, com a autònoms, com a gestors d’entitats, d’empreses, d’administracions o com a docents, necessitem adaptar les nostres capacitats per tal de ser plenament competitius en aquest marc.

L’entrada de ple a la Societat del Coneixement implica per als professionals, per a les empreses, per a les organitzacions, per a les administracions, per a les persones en general, un nou escenari, nous paradigmes, noves variables i una nova manera d’organitzar-se i de gestionar. Des de la perspectiva dels professionals, com a autònoms, com a gestors d’entitats, d’empreses, d’administracions o com a docents, necessitem adaptar les nostres capacitats per tal de ser plenament competitius en aquest marc.

Si caracteritzem aquesta societat de canvi accelerat i basada en intangibles i en el coneixement, on els mercats són ecosistemes que es caracteritzen, alguns, com l’era del client, amb nous models d’organització i de negoci o de ple desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (les anomenades TIC), això ens porta a la necessitat d'articular noves competències i capacitats dels nostres professionals que s’afegeixen a les ja exigibles fina ara. S’articulen en 4 variables clau:

1. Xarxa

Cal gestionar les xarxes. Cada cop més el mercat és co-creat i les empreses són més un entramat d’agents (proveïdors, clients, partners, aliances, unions temporals, joint-venture, ...; el que s’ha anomenat empresa virtual). Cal desenvolupar les habilitats, capacitats, competències i eines necessàries per a poder adaptar-nos a aquest nou entorn. El professional ha de desenvolupar xarxes de treball que permetin donar respostes als problemes cada cop més complexos.

2. La Innovació

La globalització, les tecnologies, el canvi accelerat, entre altres, impliquen que les possibilitats d’informació i coneixement i la seva transmissió són immediates i accessibles, per la qual cosa, i entre d’altres, la competència es basa en la innovació. Només sobreviurà en el mercat aquell que sigui capaç de diferenciar-se, d’incorporar valor afegit, innovació, imaginació i creativitat. Necessitem un professional innovador i amb enginy.

3. Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC)

El mitjà natural d’aquesta Societat són les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. El domini de les mateixes esdevé essencial: la capacitat de definir estratègies basades en l’aposta tecnològica de manera interna, molt lligada a guanys de productivitat però també relacionada amb la cadena de valor de l'empresa o com a sistemes d’informació per a la presa de decisions o en la relació amb el mercat. En qualsevol cas, els professionals TIC tenen, per tant, un avantatge competitiu respecte a d’altres professionals, convertint-los en condició necessària per al desenvolupament d’aquesta nova societat.

4. El Coneixement

El factor de producció rellevant en aquesta societat és el coneixement, per tant caldrà gestionar-lo de manera intel•ligent i alineat amb els objectius de l'empresa, capitalitzant el mateix. La formació, el desenvolupament professional, el talent, la seva gestió, valorització i rendibilitat seran claus. En aquest sentit, el professional ha de vetllar per la seva formació i capacitació professional.

Encara que simplificant i esquematitzant el context en el que els professionals competeixen avui, caldrà que les seves destreses estiguin lligades a la capacitació i adquisició de competències, habilitats i eines com les tecnologies de la informació i les comunicacions (des de totes les vessants), la gestió del coneixement i el capital intel•lectual, la gestió de xarxes (aliances, partneriats, equips multidisciplinars,...), la innovació, la gestió estratègica i del canvi.

En definitiva, podríem dir que el professional competitiu en la societat del coneixement serà un professional que, a part de reforçar els valors propis de la seva professió, serà un gestor de xarxes, un innovador tecnològicament avançat i capaç de gestionar el coneixement i el talent.

S'ha publicat una versió simplificada d'aquest article a l'edició d'agost de Món Empresarial

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +