Publicacions d'Amics del País

Globalització i competitivitat: un repte que no es nou

A Catalunya i a Espanya, al igual que molts altres països, moltes coses han canviant en els últims 25 anys. De llavors a ençà la indústria multiplicà la seva capacitat de generació de valor, els nivells de benestar s’han incrementat assolint valors significatius, especialment desprès de l’entrada d’Espanya a la Unió Europea. S’han afrontat també, els reptes de la recerca, la innovació, i la globalització.

A Catalunya i a Espanya, al igual que molts altres països, moltes coses han canviant en els últims 25 anys. De llavors a ençà la indústria multiplicà la seva capacitat de generació de valor, els nivells de benestar s’han incrementat assolint valors significatius, especialment desprès de l’entrada d’Espanya a la Unió Europea. S’han afrontat també, els reptes de la recerca, la innovació, i la globalització. La irrupció de revolució científica-tècnica i el procés d’internacionalització i liberalització mundial originà nous desafiaments polítics, econòmics, culturals i socials al nostre país al igual que en les societats més avançades i prosperes. Lentament els paradigmes que caracteritzaven la societat industrial han anat canviant al ritme que han marcat les continues onades d’innovació, recolzades en la tecnologia computacional i telemàtica, accelerant el procés d’obsolecència de les organitzacions socials, empresarials i de les formes d’exercir el poder que els ciutadans atorguen a les Administracions. Tots percebem que les regles en que es fonamenten les pautes de relació social, els models educatius, els processos de generació de valor econòmic, els criteris per la presa de decisió, les conductes i els valors estan canviant. Ara, amb independència del grau de formació i capacitat de discernir entre la falsedat o la certesa, els professionals i els ciutadans disposen de més informació que qualsevol generació precedent. El correcte ús de les informacions, determina el potencials dels individus, al igual que condiciona la capacitat de generar benestar, progrés i competitivitat a aquells col•lectius humans que tenen la capacitat d’accedir-hi i utilitzar-les. Estem submergits en el que denominem la Societat del Coneixement, una nova etapa evolutiva que el mon sencer, i molt especialment les societats pròsperes, aborda sense tenir ben acotats els reptes i desafiament a afrontar.

La globalització econòmica i informacional és la constatació de que la societat del Coneixement és un fet. Ara be, en contraposició al que molts creuen la globalització no és un fet nou ja que la primera onada globalitzadora esdevingué una realitat a finals del segle XIX i principis del XX (Un procés similar al de la globalització actual, quant a la integració mundial dels mercats de treball, bens serveis, tecnologies, etc., es produí entre 1870 i 1914), llavors el nombre de països que participaven en la mateixa era molt menor que en l’actualitat i els processos productius es centraven bàsicament en la producció industrial. El motor incentivador era, al igual que ara, aprofitar les diverses avantatges dels diversos territoris amb la finalitat d’incrementar els marges produïts en l’activitat productiva. Llavors es buscaven bàsicament els avantatges quant el cost de la ma d’obra i de matèries primes, ara a aquests, que segueixen essent importants, es sumen aspectes associats a polítiques de foment de l’activitat productiva, el potencial de desenvolupament del mercat proper, la formació de la gent, les actituds de la població, la conectivitat i les infrastructures, la capacitat de innovació, els sistema formatiu, etc.

En aquell periode, les tensions socials, i polítiques conduïren a dos greus confrontacions armades mundials que frenaren bruscament aquell procés, que no es va reobrir fins ben entrada la segona meitat del segle XX. Es per tant, la segona vegada que s’afronten els reptes derivats de la globalització economia i de retruc la interrelació social, un fet que cal considerar ja que si be hi ha molts factors nous, -fonamentalment aquells derivats de la revolució informacional sustenta en les quatre tecnologies que irromprien amb força a l’últim quart del segle XX: la digitalització, la informatizació, les telecomunicacions i el format multimèdia, que han possibilitat la transformació, talment l’inici de la transformació, de l’economia industrial a l’economia del coneixement-, també és cert que les pautes culturals i els desequilibris socials actuals no es distancien excessivament dels que regien el panorama mundial a inicis del segle passat.

Avvui segueix essent l’asimetria mundial quant a costos de producció i nivells de renda, el principal incentivador de la mundialització, circumstancia que s’addiciona a la capacitat de telecontrol i els, encara, relatius baixos costos del transport de mercaderies. És aquest nou escenari on la deslocalització, localització, ha d'esser contemplada i no pot ésser ignorada tant per el que representa de millora de costos, conseqüentment d’increment de la competitivitat, com per la conservació, increment sovint, dels marges o rendibilitat de l’activitat empresarial. Una localització a nivell planetari que afecta fortament al mercat del treball i trenca els models en que les comunitats i els col•lectius humans han centrat la seva activitat relativa a la generació de valor. Una deslocalització que no afecta sols a producció de bens i serveis, també, i des de fa molt més temps, al capital i els fluxos monetaris que s’adrecen a aquells mercats financers amb més capacitat d’aportar plusvalues, o a aquells indrets on les avantatges fiscal permeten un plus addicional quant a la rendibilitat financera. De retruc el flux del talent, de les persones més preparades i amb més capacitat quant a generació de nous coneixements, es dirigeix també cap a les zones més dinàmiques i amb més possibilitats quant a desenvolupament humà i professional, incrementat alhora el potencial d’aquelles àrees.

En el procés continuat de liberalització i mundialització de l’activitat econòmica, social, informativa i cultural que caracteritza la societat del coneixement, s’incrementen les distancies entre el diversos col•lectius i territoris en funció de la capacitat d’aprofitar les oportunitats arrelades en la mateixa, i a la vegada es segmenten els mateixos en funció de les seves capacitats i tipologia dels productes i serveis capaços de generar. Posicionar-se en el segment adequat a les característiques pròpies és cabdal per mantenir primer el nivell de desenvolupament i benestar, i per incrementar-lo en el futur tot evolucionant cap a aquells segments on les aportacions de valor són més altes.

Òbviament als Estats Units i al Japó al igual que els països de la Unió Europea disposen de nivells de renda, formació, domini dels avenços científics i tecnològics, i benestar molt més elevats que la resta del mon, -no ignorant, més aviat acceptant, els desequilibris entre ells, especialment entre el nous països incorporats a la UE i la UE15, fet que comportarà tot un conjunt de reaquilibris que es produiran en els propers anys com a conseqüència de les oportunitats derivades dels diversos nivells de costos existents, i plans de desenvolupaments que s’endegaran als deu nous països de recent incorporació i als que en els propers anys s’incorporaran-. També cal considerar el seus nivells de riquesa estàn molt lluny de molts països, especialment els del continent africà, conseqüentment la seva activitat productiva, a curt o mig termini tindria que fonamentar-se, quant a la productivitat, en la generació, el processament i la transmissió de la informació, un fet que genera nous desafiaments als pasisos més avançats de la U.E.. En aquest sentit, els processos en que s’hauria de fonamentar l’economia d’aquest països hauria de centrar la competitivitat i productivitat de les seves empreses en la capacitat de transformar la informació en capital de coneixement i gestionar-lo de forma eficaç. En definitiva, cal assumir que els països de la Unió formen part, almenys el de l’Europa dels 15, del col•lectiu de països que estan immersors en la Societat del Coneixement, conseqüentment en “l’Economia del Coneixement”, conseqüentment la via de progrés passà per la competitivitat basada en la innovació, en contrapunt a la de cost una via reservada per aquells països que no han assolit encara els nivells de benestar i progrés dels que disposa Europa.

La via de la innovació com a procés per assolir nous productes i serveis, i optimitzadora dels processos productius per assolir altes cotes de generació de valor es fonamenta en la triada Ciència, Tecnologia i Disseny, en contrapunt la societat industrial caracteritzada per els recursos productius i les matèries primeres. Aquest fet varia de forma significativa el desenvolupament i significació del treball i assenyala la pèrdua de l’hegemonia dels paràmetres rectors de la societat industrial i de la modernitat.

La innovació com element clau per competir no és però suficient, cal aplicar-la a una finalitat clara que és la millora de la productivitat, i es en aquest sentit on la triada Globalització, productivitat i innovació esdevé la clau per assolir la competitivitat.

Globalizació entesa com distribució del procés en les localitzacions més idònies; innovació en el sentit més ampli: en producte, en organització i en processos; i productivitat emprant la tecnologia, els procediments i els entorns facilitadors escaients configuren la base de la competitivitat, i és aquí on cal endegar polítiques per assolir-ho.

Diverses són les formes d’assolir-ho però una entre totes és cabdal per assolir la competitivitat en l’economia basada en el coneixement, disposar de persones altament formades i capacitades en coneixements abstractes, els que permeten continuar comprenent i incorporant els avenços científics, en coneixements instrumentals, aquells que permeten emprar amb eficiència i eficàcia les potencialitats de les eines tecnològiques disponibles en cada moment, i en coneixements actitucionals, d’importància creixent per facilitar el treball interdisciplinari en equips heterogenis i plurals.

És en aquest context, on s’enquadren la necessitat de formació amb rigorositat sabent que sols d’aquesta manera s’assolirà el repte de la competitiva arrelat en la Innovació, i amb processos entorns altament productius en una economia global. Així dons el capital o factor humà, o capital social, esdevé la peça fonamental per la globalització i la competitivitat per el qual, amb independència de la dimensió del país o de la companyia, es genera els nivells de confiança que possibiliten assolir les fites més grans.

Antoni Garrell i Guiu

Octubre de 2006.

Informació relacionada a l'article: Els desafiaments de la globalització a l’inici del segle XXI

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +