Publicacions d'Amics del País

Entrevista amb Lina Zulueta

Entrevista amb Lina Zulueta, vocal de la Junta del Cercle, psicopedagoga i professora de la Ramon Llull. Conversem amb ella sobre l'estat de l'educació a Catalunya i aspectes relacionats.

Parlem amb Lina Zulueta, vocal de la Junta Directiva del Cercle per al Coneixement.

1) El seminari-debat que celebràrem el passat 21 de gener amb en Jordi Sànchez, Director de la Fundació Jaume Bofill, ens mostrà que existeix una forta relació entre les probabilitats de tenir bons resultats a l'escola i provenir d'una família de nivell socio-cultural elevat que es preocupa d'escollir el centre on estudiaran els seus fills. Això està provocant d'alguna manera una segregació per origen social. Què creus que ha de fer el nostre sistema educatiu per evitar aquesta segregació?

La relació que estableix que assolir bons resultats a l’escola i provenir de família de nivell socio-cultural elevat, preocupada d’escollir el centre on estudiaran els fills, efectivament és certa, però l'èxit dels nois i noies no ve determinat per l'escola o el seu nivell socio-cultural, sinó per la preocupació present en els pares de trobar el tipus d'escola idònea per formar els seus fills. Òbviament, si els pares es qüestionen sobre el centre i la seva metodologia, de ben segur que després seguiran d'aprop el desenvolupament del nen, i aquesta atenció serà un estímul i motivació constants per l’estudiant.

2) Catalunya és una de les Comunitats Aùtonomes que presenta un índex més elevat d'abandonament dels estudis entre els joves. Quins motius creus que ho expliquen i què està a les nostres mans per canviar-ho?

L’informe de la Fundació Jaume Bofill ja ens dóna una dada clau: quan finalitza l’etapa de primària la taxa de repetidors a Catalunya és de tan sols 1,5%, molt millor que el 5,95% del conjunt de l’Estat, però malauradament a Secundaria el 13,7% repeteix quart d'ESO, la qual cosa, com ens ve a dir en Ferran Ferrer "és un fracàs encobert a la primària que sorgeix al final de la ESO".

L'etapa crucial es troba a la Primària, una etapa on la comprensió lectora ha de estar ben arrelada per poder continuar aprenent en altres àrees. Si els estudiants passen a la Secundària amb mancances cognitives, poc suport emocional i personalitats encara fràgils, quan hagin d'encarar-se als seus primers fracassos no sabran o no podran suportar la frustració i probablement triaran l'opció més fàcil, que és l'abandonament dels estudis.

3) Els canvis en les estructures familiars, la incorporació de la dona al mercat laboral i el poc temps que les famílies dediquen a l'educació dels seus fills, fa que tot el pes de l'educació acabi recaient en l'escola. Consideres que aquest és el rol que ha d'assumir l'escola i així acabar suplint la manca d'atenció dels pares?

La incorporació de la dona al mercat laboral és el millor que pot passar en la nostra societat actual, ja que si no fos així l’educació estaria segmentada. De fet, hem de considerar-ho un avanç del que podem gaudir sense cap mena de dubte, no cal més que observar altres societats per valorar el que hem aconseguit. Aquesta incorporació significa un canvi que fins i tot és molt profitós, ja que implica que ja no és tan sols la mare la que ostenta la part emocional, sinó que també s'hi integra el pare i els rols ja no estan tan definits. Des d'aquesta perspectiva, l'educació dels fills és més fàcil, els pares com a educadors han de ser els impulsors i l'escola ha de convertir-se en el vehicle en el que l'alumne navega cap a la seva formació. Ambdues parts són responsables de manera diferent dels resultats dels estudiants, els quals a mesura que creixin han d’assolir tan cronològica com intel•lectualment la competència dels seus actes.

4) Has mencionat abans que els problemes comencen a originar-se en la Primària. Què podem fer per estimular un bon desenvolupament intel•lectual en els nens des de ben petits?

Sens dubte, una de les millors maneres per afavorir un bon desenvolupament intel•lectual passa per acostumar als nens des de petits a l’hàbit de la lectura, fet que significa facilitar la disciplina per poder gaudir d’aquesta activitat tan profundament enriquidora al llarg de tota la seva vida.

Segons la darrera enquesta de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, els índexs de lectura baixen a partir del començament de l’adolescència. Això implica que si ja arriben amb pocs hàbits lectors a la Secundària, la desídia i el desinterès acabaran d’agreujar la situació.

Per superar aquesta situació hem d’acostumar als nens des de petits llegint amb ells, ja que el desig de llegir només es contagia per imitació de l’adult i per seducció del text. Més endavant s’hauran de canviar les estratègies perquè els adolescents començaran a sentir la necessitat de trobar en els llibres reflex de la seva realitat. En aquesta nova etapa l’entorn esdevindrà fonamental per a que obrin els ulls a la imaginació, i el diàleg es convertirà en la manera de canalitzar i compartir les experiències lectores.

4) El document de bases presentat per la Generalitat ha generat gran polèmica en l'àmbit de l'educació i ha provocat la convocatòria d'una vaga pel proper 14 de febrer. Quina opinió et mereix a tu com a docent?

Amb els resultats dels darrers informes era inevitable que el departament d’Educació de la Generalitat proposés mesures per rectificar aquesta tendència a la baixa. Com ja ens constatava en Joan Brunet “Sense una base educativa de qualitat no és possible bastir un país modern”. En aquest sentit els canvis s’han de fer millorar, de forma consensuada i planificant els temps. La vaga, en aquest cas, no és el mitjà més adequat per posar un dels pilars de la nostre societat, l’educació, en el lloc que tots necessitem.

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +