Publicacions d'Amics del País

El nou Espai Europeu d´Educació Superior

Estem davant les portes d'un nou espai europeu d'educació superior, fi d'un procés de convergència europea que va ésser iniciat a Bolonya al 1999.

Anàlisi i posicionament del Cercle front a una nova realitat que requereix una implicació social inequívoca per tal d'efectivament millorar la formació dels nostres universitaris.

Desprès de molts mesos, anys, de debat sembla ja que s’albira el principi del final de procés de Convergència Europea pel que fa a disposar d’un Espai Europeu d’Educació Superior. Massa temps de debats per arribar a aquest punt; recordem que la Declaració de Bolonya va ser signada al juny de 1999. Principi del final perquè ben aviat disposarem d’un marc per elaborar els nous plans d’estudi de les titulacions universitàries adaptats al que preveu l’esmentada Declaració.

Durant aquests anys, especialment en el darrer període, s’han dit masses coses i, potser d’una manera molt resumida, cal fer memòria del compromís assumit pels països signants. Aquest compromís fou el d’aconseguir:

1.- Un sistema d’Ensenyament Superior basat en un grau i un postgrau, de manera que el grau, d’un mínim de tres anys, sigui el que doni la qualificació per al mercat laboral.

2.- Un sistema d’Ensenyament Superior comparable entre els països per tal d’aconseguir que els estudis fets en un país siguin reconeguts en un altre i així afavorir la mobilitat i ocupabilitat dels graduats, amb un sistema comú de mesura dels aprenentatges basat en el crèdit europeu (ECTS). Crèdit europeu que facilita la comparació de les competències assolides.

Quan es parla de la declaració de Bolonya és convenient recordar el seu origen i la seva raó. El desencadenant fou la declaració de la Sorbona signada un any abans per França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit com a conseqüència dels Acords del Consell d’Europa de l’abril de 1997. Aquests països se n’adonaren que per competir amb els EUA calia apostar per una Europa del Coneixement i que això no seria possible sense adoptar un model de formació superior més comprensible entre els integrants de la UE. Sense oblidar que la referència eren els EUA.

Malauradament, els diferents governs de l’Estat no han estat capaços de tirar endavant aquest procés de convergència d’una manera ordenada i ràpida, cosa que ha generat massa soroll i debats totalment estèrils sobre la durada de les carreres, tres o quatre anys, on s’han barrejat més els interessos corporatius que l’autèntic interès per disposar d’un sistema d’Educació Superior de qualitat per afavorir que la creació, la transmissió, la conservació i l’emmagatzematge de coneixement siguin centrals en la nostra societat, la Societat del Coneixement.

Interessos del professorat de diferents àrees i disciplines per aconseguir amb la reforma dels plans d’estudi més docència i disposar així de més places; també interessos d’alguns gremis o col•legis professionals per tenir una carrera més llarga que la dels altres gremis com si això hagués d’implicar més o menys reconeixement social o professional.

L’excusa comuna és que així s’aconsegueix una millor formació, ja que en tres anys no és possible impartir els coneixements necessaris per a aquells professionals, especialment si es té en compte l’escassa preparació dels estudiants que accedeixen a la universitat, a causa d’uns resultats deficients de l’ensenyament secundari. No cal dir que les dades que ens proporcionen informes com PISA 2003, en el que es posa de manifest els mals resultats en càlcul i comprensió lingüística d’aquests estudiants, donen suport a aquests arguments.

La manca de decisió de l’Administració central incapaç de resistir-se a la pressió d’alguns lobbies és l’altra peça que complica el problema.

Tots aquests interessos i pors s’han posat per davant d’una anàlisi crítica del que ens estàvem jugant, sobretot un cop vist el que estava succeint a altres països que han de ser punt de comparació per a nosaltres.

Quan finalment el Ministeri d’Educació i Ciència ha comunicat quina és la seva proposta ho ha fet amb manca de decisió, sense optar d’una manera clara per una o altra opció. La proposta de directrius indica que per obtenir el títol acadèmic que capacita per al mercat laboral, de manera general, caldrà superar 180 crèdits de formació acadèmica bàsica (3 anys) i 60 crèdits de formació addicional d’orientació acadèmica o professional (1 any). O sigui el Ministeri opta per quatre anys en contra del que sembla més escaient per afavorir la competència dels nostres professionals en el mercat europeu i per facilitar que els graduats d’altres països s’interessin per completar la formació a les nostres universitats. No hi ha cap dubte que els crítics amb el sistema educatiu, com demostren els informes i l’opinió del professorat universitari, tenen raó, però probablement l’abordatge més correcte del problema no és aquest sinó apostar decididament per una formació de tres anys i per la millora de l’ensenyament preuniversitari. La formació postgraduada, al final del grau o al llarg de la vida, en funció de les autèntiques necessitats professionals és la que ha de donar millors resultats. No es tracta d’allargar de manera innecessària la formació universitària, sinó que cal que els que s’incorporen a la universitat ho facin en les condicions adequades.

Gairebé en paral•lel, sense rectificar la seva proposta escrita, el Ministeri diu que en lloc de 60 crèdits de formació addicional, s’hauran de fer fins a 60, cosa que permetria reduir l'últim d'aquests 4 anys a tres mesos. És una transacció que pot pal•liar parcialment l’error. Tanmateix per tal que això sigui així, cal que s’adopti de manera definitiva en el desenvolupament final de les directrius de les titulacions.

Som a temps de fer-ho. No és només un tema de les universitats i de l’administració, cal una implicació social inequívoca en aquesta línia. Cal que les organitzacions del que denominem societat civil, ens hi impliquem. Cal que des del Cercle per al Coneixement fem sentir una opinió oposada a les dels que inevitablement faran pressió per evitar aquesta necessària correcció.

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +