Publicaciones en Amics del País

Tarde del Cercle con Jordi Gual

El pasado 1 de diciembre se celebró la Tarde del Cercle con Jordi Gual, Sotsdirector de "la Caixa", responsable de Estudios y Análisis Económico y profesor de economía del IESE-Business School. Durante la ponencia, "La reestructuración del Sistema Financiero Español", Jordi Gual hizo un análisis del sector desde los puntos de vista de liquidez y de solvencia, afirmando una situación favorable en relación a la del sector financiero internacional, pero enfatizando en la necesidad de llevar a cabo un ajuste de cuentas debido al crecimiento insostenible de los últimos años.

El passat 1 de desembre es va celebrar el Vespre del Cercle amb en Jordi Gual, Sots-Director de “la Caixa”, responsable d’Estudis i Anàlisi Econòmica i professor d’economia de l’IESE-Business School. Durant la ponència, “La reestructuració del Sistema Financer Español”, en Jordi Gual va fer una anàlisi del sector des dels punts de vista de liquiditat i de solvència, tot afirmant una situació favorable en relació a la del sector financer internacional, però emfatitzant en la necessitat de dur a terme un ajust de comptes degut al creixement insostenible dels darrers anys.

Segons estudis realitzats, la diferència entre els crèdits i els dipòsits tendeix a disminuir i, per tant, no es preveuen problemes de liquidesa en el sector financer espanyol. Tampoc se’n preveuen de solvència en el conjunt global del sistema, tot i que, degut a la asimetria del sector, algunes entitats sí que en tindran. Aquestes, seran, per tant, les que protagonitzen i protagonitzaran les fusions amb l’objectiu de recapitalitzar-se.

La reestructuració del sistema financer espanyol també persegueix la finalitat d’aprimar el sector, segons en Jordi Gual. És a dir, després d’un període en el qual el creixement del crèdit ha estat molt superior al dels dipòsits i en el que les primes de risc s’han estat infravalorant, ara és necessari un menor creixement del negoci financer i una reducció del 20%, aproximadament, dels costos, a través de la disminució d’oficines i, sobretot, de l’eliminació dels serveis centrals duplicats.

La crisi, per tant, ha comportat i comportarà canvis significatius en el sí del sistema financer espanyol i, per tant, que afectaran el conjunt de la societat. En aquest sentit, en Jordi Gual ens convida a reflexionar sobre la necessitat d’un canvi de mentalitat enfocat en una variació del ritme de creixement de l’economia espanyola, ja que durant els darrers anys aquest s’ha basat en un model insostenible. Ara, per tant, és hora de reinventar, ajuntar forces, prescindir de l’especulació i fomentar canvis socials, entre d’altres, per sortir-ne reforçats de la situació econòmica actual.

X

Suscríbete al boletín

Toda la actualidad de Amics del País en tu correo. Suscribirme ahora
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí. Si continúas navegando estás aceptándola.  
Política de cookies +