Publicaciones en Amics del País

Reunion Consell Assesor Cercle per al Coneixement 18-11-2008

Resumen de las conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Consejo Asesor del Cercle per al Coneixement – Barcelona Breakfast, presidido por Antoni Garrell i Guiu, en la reunion extraordinaria celebrada el pasado dia 18 de noviembre.

A la reunió del Consell Assessor del Cercle, celebrada a Barcelona al passeig de Gracia 114, seu a Barcelona de l’Escola Superior de Disseny ESDi, hi assistiren els expresidents del Cercle per al Coneixement – Barcelona Breakfast,: Pere Monràs; Xavier Marcet i Antoni Garrell; els ex-secretaris Generals: Ramon Palació i Salvador Estapé; i els socis fundadors: Xavier Carol; Santiago Sarda; Rafael Suñol, Joaquim Català. També hi assistí el president del Cercle Enric Canela,

El president del Consell, Antoni Garrell inicia la reunió enquadrant l’objectiu i les causes de la convocatòria del Consell, i justificant l’absència del soci fundador, amb el numero 1 d’associat, Antoni Farrés -que no va poder assistir-hi en estar recuperant-se d’una operació quirúrgica-, passant la paraula al President Canela que detallà les causes que han originat la convocatòria anticipada d’eleccions. Posteriorment intervingueren la totalitat dels assistents expressant la seva opinió, tot intercanviant idees, enquadrant-les en el marc que la responsabilitat de la pressa de decisions és del president del Cercle, i la seva Junta Directiva, essent la missió del Consell únicament la d’expressar la seva opinió, la síntesi de les intervencions es pot concretar en els següents aspectes:

* Reconèixer i agrair la tasca efectuada per president Canela per culminar el procés de fusió de les dos associacions que constituïren el Cercle per al Coneixement - Barcelona Breakfast al 2006.

* Constatació dels canvis significatius transcorreguts des de la fundació del Cercle, ara fa 9 anys, esdevenint pioner en la incorporació a l’agenda publica política la problemàtica i la necessitat d’impulsar l’economia del coneixement

* Que en l’actualitat, i en les especials circumstancies de crisi que caracteritza la societat, una organització com el Cercle és cabdal, amb la vista posada en un futur on el progrés es recolzi en la utilització rapida i efectiva del talent de les persones.

* Que es necessari canalitzar l’energia dels associats, identificant les iniciatives conjuntes i engrescadores per als associats, i les vies i formes per assolir-ho.

* La necessitat de que el Cercle surti enfortit de l’actual procés, en aquets aspecte fora positiu obrir un procés de reflexió obert a la participació de tots els associats que permeti: Revisar la missió i la finalitat del Cercle en l’actualitat; Identificar les fortaleses, debilitats, i aportacions que el Cercle pot fer a la societat; definir els objectius estratègics amb la vista posada al 2015.

* Que el procés electoral pugui gaudir dels resultats del procés de reflexió, i ajudi a la configuració de les candidatures i els seus programes, tot ajustant el terminis del procés electoral de forma eficient.

D’acord al debat, es posà en consideració del president del Cercle Dr. Enric Canela que en opinió del Consell fora positiu:

1. Que en període de 2 o 3 mesos s’efectuï un procés guiat de reflexió estratègica, obert als associats, encaminat a actualitzar la missió, les prioritats i les formes de vertebrar les activitats i la contribució del Cercle al progrés econòmic i social, en el marc de l’economia i la Societat del coneixement.

2. Que, en la mida del possible, s’ajusti la data de votació a nou president del Cercle, i els terminis relatius a la presentació de candidatures i programes, al procés de reflexió.

3. Que al llarg del procés electoral i de reflexió les activitats siguin conduïdes, al igual que en els processos electorals precedents, per una comissió reduïda, o gestora, emanada de la Junta, que garanteixi la no disminució del dinamisme i activitats del Cercle.

La reunió finalitzar a les 20h:45’

Barcelona 18 de novembre de 2008.

X

Suscríbete al boletín

Toda la actualidad de Amics del País en tu correo. Suscribirme ahora
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí. Si continúas navegando estás aceptándola.  
Política de cookies +