Publicacions d'Amics del País

Alguns elements de reflexió i propostes quant a les eleccions municipals 2007 per Barcelona

Arrel de les eleccions municipals de maig de 2007 el Cercle per al Coneixement, a traves de sessions de treball d’associats dels àmbits, ha elaborat un document que recull les seves aportacións per potenciar i impulsar de l’economia del Coneixement a Barcelona i Catalunya. El document concreta 12 propostes agrupades en: curt termini (1 o 2 anys), Mig termini (3 a 4 anys), i llarg termini (6 a 8 anys). Tot identificant com sectors estrategiques: Biociències, el Disseny, i el Sector Cultural/Formacional/Lúdic.

Barcelona i els reptes de l'economia del coneixement Eleccion'07: Alguns elements de reflexió i propostes quant a les eleccions municipals 2007 per Barcelona

Arrel de les eleccions municipals de maig de 2007, el Cercle per al Coneixement, a traves de sessions de treball d’associats dels àmbits: Educació i desenvolupament social; Ciència, tecnologia i disseny; i Aplicació del coneixement i empresa, ha elaborat un document que te per títol Barcelona i els reptes de l'economia del coneixement Eleccion'07: Alguns elements de reflexió i propostes quant a les eleccions municipals 2007 per Barcelona", que és una aportació del Cercle per potenciar i impulsar la consolidació de l’economia del Coneixement a Barcelona i Catalunya. El document recull un conjunt de 12 propostes agrupades en

curt termini (1 o 2 anys), tenen per objectiu explicitar la capacitat de generar valor i dinamisme econòmic amb la utilització intensiva de nous coneixements. Les mesures fan referència a:

1. fomentar la creació d’empreses en sectors d’aplicació intensiva de nous coneixement.

2. Incrementar les transferències dels resultats de recerca cap el teixit empresarial existent, constituint l’agencia de transferència Municipal de resultats de la recerca

3. Potenciar la formació en lideratge d’empreses i institucions de l’economia del Coneixement.

4. Liderar el debat sobre l’economia creativa en la Mediterrània i el sud d’Europa com element d’atracció permanent de la ciutat cap el món.

 Mig termini (3 a 4 anys),
amb un doble objectiu: potenciar el desenvolupament i posicionar Barcelona com a node de referència a nivell mundial en àrees de desenvolupament i/o aplicació del coneixement. Les propostes es concreten en:

1. Impulsar projectes emblemàtics i prioritzar-los en el camp de la ciència i la tecnologia.

2. Captar i retenir talent, aprofitant l’atractivitat de Barcelona per fer possible el lideratge internacional.

3. Fomentar la consolidació de projectes de gran dimensió, i l’atracció de Centres de decisió real.

4. Guanyar posició en la xarxa mundial d’innovació com a node de referència en Sectors Estratègics, en concret:

a) Biociències.

b) Disseny entès com un element clau per la competitivitat i la innovació, en un marc de sostenibilitat i competència planetària.

c) Sector Cultural/Formacional/Lúdic en base a Infografia i els sistemes experts
.

Llarg termini (6 a 8 anys), tenen per objectiu garantir el desenvolupament més enllà de conjuntures econòmiques. Les propostes es concreten en:

1. Millorar els índexs de formació per evitar l’exclusió social.

2. Garantir la disponibilitat de les infraestructures, solucionant els problemes de la mobilitat interna i la connexió cap el mon (carreteres, aeroport i port, transport de mercaderies, mobilitat en l’àrea metropolitana, i accés als recursos interactiu.

3. Transformar el model econòmic reduint a la meitat la dependència del turisme i la construcció.

4. Afrontar polítiques de sostenibilitat arrelades en el canvi climàtic

Aquestes propostes s’arrelen en el fet de que les societats prosperes han d’afrontar els reptes de l’economia del coneixement i la competència dels països amb costos de mà d’obra inferiors, la qual cosa comporta assumir que la generació de valor econòmic depèn cada cop més directament de l’habilitat de les empreses d’incorporar elements culturals i creatius en els productes i serveis que hi produeixen. Uns reptes del que Barcelona i Catalunya no en pot defugir.

Cercle per al Coneixement.

www.cperc.net

Comissió interàmbits

Barcelona Març 2007.

En informació relacionada (part superior dreta sobre la fotografia) es pot descarregar el document Barcelona i els reptes de l'economia del coneixement Eleccion'07 que detalla els elements de reflexió i propostes quant a les eleccions municipals 2007 per Barcelona"

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +